HRM-SOLUTIONS

Personeel en Organisatieadvies, Coaching en HRM ondersteuning om talenten te binden, performances te verbeteren en conflicten constructief te maken.

HR Business Consultancy

HR-businesspartners denken structureel mee en delen 'best HR-practices'. Samen analyseren wij wat uw organisatie, management en medewerkers nodig hebben en ontzorgen u modulair of volledig. In de praktijk vertaalt zich dat naar praktisch advies, borging en ondersteuning bij de inzet van mensen, middelen en processen. Voor ondernemers die met het oog op de toekomstige arbeidsmarkt in relatie tot hun bedrijfskapitaal, kosteneffectief en innovatief willen zijn en hun professionals tot grootse prestaties willen laten komen.

Meer informatie

Loopbaanbegeleiding

Wat is je arbeidsmarktpositie? En hoe kan je deze verbeteren om duurzaam inzetbaar te blijven? Werkenden en werkzoekenden kunnen een ontwikkeltraject volgen bij een loopbaanadviseur. Daarmee krijg je inzicht op de arbeidsmarktkansen die er -ook nu- zijn. Ook kan een loopbaanadviseurs je ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. De Arbeidsmarktscan van Respect 4Talent voldoet aan de criteria van NL Leert Door. Hierdoor kan gesubsidieerde loopbaanadvies mogelijk zijn.

Meer informatie

Coaching

Team- en persoonlijke (communicatie, samenwerking en loopbaan) coaching gebaseerd op conflictbemiddeling, (gedrags)competentie- en performance management om doelen te realiseren. De (team) conflictcoach richt zich op de accountability (eigenaarschap) van een medewerker en/of team. In de eerste fase wordt er gericht op communicatieherstel en samenwerking doordat leidinggevenden en teamleden zich bewust worden van hun eigen aandeel in de onderling te overbruggen verschillen. In het tweede deel van het coachplan komt het tot het optimaliseren van de te realiseren doelen. "Leren reageren vanuit verbinding om doelen te bereiken"​.

Meer informatie

Conflictoplossingen

Samenwerkings- en performance kwesties functioneel maken is wat je wilt wanneer je een conflictadviseur inschakelt. Je voelt en krijgt signalen dat er wat gaande is binnen je organisatie of wilt deze voor zijn in tijden van transitie. Je wilt leren wat en de functionaliteit van de kwestie effectief maken voor het team en /of de individuele medewerker. Mens, gedrag en productieve samenwerkingen staan centraal. Conflictmanagementtraining, accountability coaching en teamontwikkeling door een professionele bemiddelaar.

Meer informatie

MET RESPECT VOOR HET TALENT EN IN VERBINDING MET DE MENS

Optimale ondersteuning van uw HR beleid en de ontwikkeling van uw medewerkers.


 

ONZE KERNWAARDEN

Verbinding

Je richten op de talenten van je medewerker appelleert aan de basisbehoefte verbinding. Mensen voelen zich dan gezien, gehoord en gewaardeerd; juist wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder oordeel. Hierdoor ontstaat er ook diversiteit. Kiezen voor diversiteit, inspireert, motiveert en maakt je organisatie sterker. Diversiteit biedt volop kansen als je er in investeert, zowel voor de professional als voor de organisatie.

Vertrouwen

Employer branding, diversiteit en saamhorigheid is een lange termijn strategie. Uiteindelijk blijft de basis vertrouwen: “Vertrouwen in jezelf. Voldoen aan elkaars verwachting. Rekening houden met elkaar ten aanzien van belang en behoefte. De capaciteiten om afspraken na te komen. De intentie hebben afspraken na te willen komen.” Deze vijf bouwstenen van vertrouwen staan centraal en is wat je ervaart bij Respect 4Talent.

Vernieuwing

We zorgen ervoor om een strategische en tactische sparringpartner te zijn voor directie en MT. Mede door continu de laatste HR ontwikkelingen en het wettelijk kader van het arbeidsrecht te delen met onze klanten. Onderscheidend is de toevoeging van interim conflictmanagement. Dit ondersteunt leiderschap en versterkt de samenwerkingen binnen de organisatie. De uitvoering door een MfN-Registermediator arbeid en organisatie staat borg voor de kwaliteit.

 


Partnerbedrijf: Mediationbureau 2FM

Arbeidsmediation - Team mediation - Herstel mediation - Exit mediation

ADR register / MfN-registermediator / ICR register (team) conflictcoach