Hoe vertaalt accountability (team) coaching zich naar de praktijk?Het werkplan

Het werkplan heeft de vorm van een agile projectbord, waarbij het acroniem FORWARD de accountability borgt.

Accountability volgens Respect 4Talent

Accountability heb je wanneer je verantwoording moet afleggen voor iets en het is dus jouw verantwoordelijkheid. Accountability is het aanspreekbaar zijn op je gedragingen en acties vanuit de door jou aangegeven kernwaarden. Rekenschap afleggen over resultaten. Aantonen hoe je communicatie effectief in kan zetten om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie en je samenwerking met anderen te optimaliseren”

Het FORWARD acroniem

F Focus                     – Focus

O Outcomes             – Uitkomsten

R Realised                – Gerealiseerd

W When                    – Wanneer

A Action                    – Actie

R Results                   – Resultaten

D Desire                    – Verlangen

Daarnaast worden aan de hand van samen met u vastgestelde competenties, uw medewerkers op structurele basis beoordeeld door hun direct leidinggevende en/of hun klant. Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig om de medewerker zichzelf te laten beoordelen. De resultaten van deze beoordelingen worden door de direct leidinggevende en de coach besproken met het gehele team in een centrale zetting. Per medewerker kunnen er acties worden opgesteld ter verbetering van de prestaties. De personal coach card geeft inzicht op organisatieniveau, afdelingsniveau, competentieniveau, generatieniveau en doelgroepniveau. Periodiek analyseert en evalueert Respect 4Talent deze resultaten, waarbij op hoofdlijnen aanbevelingen worden gedaan.