Transformatief coachen.


Het werkplan.

Het werkplan heeft de vorm van een agile projectbord, waarbij het acroniem FORWARD de accountability borgt.

Accountability:

Accountability heb je wanneer je verantwoording moet afleggen voor iets en het is dus jouw verantwoordelijkheid. Accountability is het aanspreekbaar zijn op je gedragingen en acties vanuit de door jou aangegeven kernwaarden. Rekenschap afleggen over resultaten. Aantonen hoe je communicatie effectief in kan zetten om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie en je samenwerking met anderen te optimaliseren.”


Het FORWARD acroniem:

F Focus                     – Focus

O Outcomes             – Uitkomsten

R Realised                – Gerealiseerd

W When                    – Wanneer

A Action                    – Actie

R Results                   – Resultaten

D Desire                    – Verlangen

Daarnaast worden aan de hand van samen met u vastgestelde competenties, uw medewerkers op structurele basis geïnformeerd over hun groeipotentieel door hun direct leidinggevende en/of hun klant. Ook is de mogelijkheid aanwezig om de medewerker al dan niet met behulp van de coach te laten reflecteren en zich te richten op de eigen talenten. De resultaten worden door de direct leidinggevende en de coach middels passende intervisies besproken met het gehele team in een centrale zetting.

Per medewerker kunnen er acties worden opgesteld ter verbetering van de prestaties. De personal coach card geeft inzicht op organisatieniveau, afdelingsniveau, competentieniveau, generatieniveau en doelgroepniveau. De 0-meting dient als vertrekpunt en periodiek analyseert en evalueert Respect 4Talent deze resultaten, waarbij op hoofdlijnen aanbevelingen worden gedaan.