HR Flex Advies


HR Flex Advies


Met Organisatie (HR) Advies zorgen wij ervoor dat u uw flexibilisering doelstellingen concreet kunt maken door uw HR afdeling tijdelijk te versterken.

U krijgt praktische oplossingen en ondersteuning.

Wij concretiseren uw personele vraagstukken na een grondige arbeidsmarkt- en werkanalyse en koppelen dit aan uw bedrijfsdoelstellingen en uw strategische personeelsplanning.

Hierbij staan de drie pijlers voor een toekomstgericht HR beleid centraal:

- Talentmanagement

- Autonomie

- Empowerment

 


De specialisaties:

 • Advies en begeleiding in het traject voor, tijdens en na de inkoop van flexibele arbeid.
 • De optimalisatie van het inleenproces gedurende uw bedrijfsvoering.
 • Recruitment.
 • Het verbeteren van interne samenwerkingen.
 • Het versterken van teams.
 • Interim conflictmanagement:
  • het zoeken naar een oplossingsmethode voor de voorkoming, aanpak of oplossing van uw conflict;
  • de analyse van het conflict en het zoeken van de in uw geval meest geschikte conflictoplosser;
  • dialoogbegeleiding om te onderzoeken wat er speelt en om interactie te stimuleren.
 • Verhogen van het rendement op de (flexibele) arbeid.
 • Extra kostenbesparing bij de inzet van flexibele arbeid.

 

Door flexibilisering kunt u uw personeelsbestand mee laten bewegen met wat de markt vraagt. Zo anticipeert u dus sneller op wat nodig is om uw bedrijf op koers te houden. Door in co-creatie met onze opdrachtgever maatwerk te creëren en praktisch te blijven, komen wij samen tot een waarde toevoegende performance.

In onze drieluik van samenwerking staan mobiliteit, verbetering en verantwoordelijkheid centraal. Een transparante vertaling van de opdracht met de bedrijfsdoelen als uitgangspunt is nodig om praktisch te kunnen blijven. En door de focus te leggen op die zaken die verbetering vragen.