Doen.


Naast het geven van advies over strategische bedrijfskundige, personele – en klantgerichte onderwerpen, vertaalt de interim HR business partner uw doelen hands-on naar beleid en planning en de operationele activiteiten.

U krijgt dit gepresenteerd in een projectplan en onderschreven op basis van o.a. performance management. Dit stelt het (project-) management in staat om inhoudelijk sturing te geven.

Onze interim HR project manager kan desgewenst uw team(s) ondersteunen. De plus is dat tegelijkertijd bestaande samenwerkingen en jong talent operationeel worden gecoacht en betrokken in de wijze van uitvoering. Dit leidt tot meer ambitie en hogere prestaties.


Onderscheidend.

Naast talentmanagement is generatiemanagement ons onderscheidend vermogen. Gelet op de toekomstige arbeidsmarkt is in deze context van het bedrijfskapitaal, het behoud van professionals essentieel om kosteneffectief en innovatief te zijn.


Werkgeluk verhogend.

Bedrijfscultuur wordt mede gevoed door de aanwezige onderstroom en de communicatieve vaardigheden. Optimalisatie hiervan leidt tot verbetering van samenwerkingen en creativiteit. Ook zal men zich verantwoordelijker voelen en aanspreekbaarder zijn op de eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap).

Om deze kennis en kunde verder te optimaliseren is de HR business partner van Respect 4Talent geprofessionaliseerd tot erkend arbeidsmediator en gecertificeerd als conflictcoach. Haar gedragsdeskundigheid zorgt ervoor dat betrokkenen een optimale customer journey beleven. Zij draagt deze kennis desgewenst over door eigen geschreven trainingen voor vernieuwend leiderschap en zakelijke coaching. Dit draagt bij aan een gezond HR-beleid, de resultaten en de groei van de organisatie.


Gedreven professionals.

De in ons netwerk aangesloten HR business partners hebben minimaal 10 jaar ervaring als HR business manager of HR consultant en zijn professionele ZZP-ers. Corporates, het MKB, waaronder ook familiebedrijven, gemeenten, het sociaal domein en zorginstellingen behoren tot de opdrachtgevers.


“Samen blijven wij verder voor u professionaliseren en onderzoekend naar kosten efficiëntie en het optimaliseren van HR processen.”