“Hello”

Managing partner en oprichtster van Maatschap Respect 4Talent, Diana Monsauret-Jurrius is vanaf 1998 strategisch en tactische HR business partner, loopbaanprofessional en MfN-registermediator.

Introductie:

Diana Monsauret-Jurrius, HR business consultant & MfN-registermediator

“Meer dan 20 jaar professionaliseren corporates en het MKB met mij hun HR afdeling, de teamprestaties in o.a. de (commerciële) dienstverlening, de logistiek – en productie en wordt er samen meer draagvlak gegenereerd voor HR.

Mijn strategische visie draagt de vernieuwing of optimalisatie van het bestaande HR beleid uit in de context van de bedrijfskundige aspecten. Ik schakel actief met het MT, de directie en de ondernemingsraad. Hierin ben ik evenwichtig en analytisch. Ook adviseer en leid ik desgewenst overkoepelende projecten, zoals o.a. procesoptimalisatie, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid, generatiemanagement en verzuim-/conflictmanagement. No-nonsense, professioneel en authentiek. Met kennis en advies betreffende recente wet en regelgeving.

Door bovenstaande aspecten te combineren ben ik sparringpartner voor de organisatie en creëer ik draagvlak tussen het personeel en het management. Onderscheidend is mijn bijdrage aan de winst door mijn kennis van strategische personeelsplanning, het begeleiden van reorganisaties, het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden en het stimuleren en faciliteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers door bijvoorbeeld loopbaanadvies en -coaching. 

Ik initieer verbeterprojecten en onderzoek de impact op de kostenbesparing, de organisatiecultuur of andere bedrijfsbelangen. Vervolgens zet ik de strategie uit en deel deze met diegene die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Ik neem verantwoordelijkheid in de begeleiding van projecten, stel prioriteiten en rapporteer op basis van performance en resultaatgerichtheid. Hierbij houd ik verbinding met de belangen en de verschillende behoeftes binnen de organisatie. 

Doordat ik ook registermediator ben, heb ik onderscheidende performance als het gaat om bemiddelingsvaardigheden, organisatiesensitiviteit en NLP-coaching (neuro linguïstisch programmeren). Hierdoor stellen stakeholders zich meer open waardoor er meer eigenaarschap ontstaat en leren mensen beter met elkaar communiceren en samenwerken. Ik draag kennis over on the job en door eigen geschreven trainingen voor flexibel leiderschap en zakelijke (team)coaching. Door het stapsgewijs coachen op eigenaarschap worden gestelde doelen bereikt en het draagt bij aan een betere bedrijfsvoering. Teams bepalen samen waardoor optimale commitment ontstaat.

Meer dan 20 jaar ervaring als regionaal HR business unit manager en sparringpartner van het Timing MT, het grootste niet beursgenoteerde uitzendbureau. En voor het MT van ondernemingen zoals Kuehne + Nagel, PostNL, Macintosh Retail Group, Solar NL, Wehkamp, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Nedis (resp. bedrijfstakken: e-commerce, retail, productie, logistiek, zorg en zakelijke dienstverlening). Scrum master voor de eigen business unit teams en met een agile handelswijze om ingewikkelde budgetten en planningen te voorkomen. Daarnaast heb ik veel samengewerkt met gemeenten, het sociaal domein en zorginstellingen.

Mijn waarden en normen zijn gebaseerd op zingeving en betrokkenheid: mens- én oplossingsgericht.

“Sparren over mijn en/of de meerwaarde van Respect 4Talent voor jouw organisatie? Onze veelzijdigheid is een beetje ongewoon, samen praten is dan effectiever en leuker.”


Een referentie:

“Een positief kritische gesprekspartner op tactisch – en strategisch niveau. In de praktijk vertaalt haar bevlogenheid voor organisatie ontwikkeling zich naar een praktisch advies, borging en ondersteuning bij de inzet van mensen, middelen en processen. Zij doet dat met aandacht, door te verbinden en continu bij te dragen aan verbetering door alle hiërarchische lagen heen.”