Koers bepalen met talenten en waarden.

Talententest


Met de talententest achterhalen wij objectief gemeten de talenten van onze professionals. Een optimale match wordt gerealiseerd wanneer u referenten (minimaal 5)  in uw organisatie deze test ook laat maken. Hiermee krijgt u inzicht in het gewenste talentenprofiel die past binnen uw organisatie.

Een overzicht van de talenten en de betekenis ervan kunt u bekijken door op deze link te klikken.

Respect 4Talent maakt gebruik van deze universitair ontwikkelde test, omdat het is geënt op Positieve Psychologie; een wetenschappelijke studie van de sterktes en deugden die individuen en gemeenschappen in staat stellen te gedijen.

Het is gebaseerd op de overtuiging dat mensen een zinvol en bevredigend leven willen leiden, zich willen cultiveren naar hetgeen ze reeds als hun beste eigenschappen hebben, en om hun werkervaringen in te zetten voor verdere groei en kennisoverdracht.

Werkwaarden bepalen


We kunnen twee soorten belangrijke waarden onderscheiden die veelzeggend zijn voor u als persoon of uw organisatie: specifieke kernwaarden die betrekking hebben op de eigen handelwijze (werkwaarden) en algemene waarden die de verantwoordelijkheden uitdrukken ten opzichte van de stakeholders (belanghebbenden) van de organisatie (kernwaarden).

Middels deze link heeft u een overzicht van de 14 werkwaarden. Deze kunt u als hulpmiddel gebruiken om uw eigen werkwaarden te bepalen.

Ons advies is om maximaal drie werkwaarden te gebruiken om te bepalen of een opdrachtgever bij u past. Met drie werkwaarden is het makkelijker focus te bepalen.

Kernwaarden bepalen


Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van uw organisatie. Ze verschaffen houvast aan de mensen. Hun houding en gedrag worden er door bepaald.

Het benoemen van bij voorkeur maximaal drie kernwaarden geven focus. Hiermee bent u duidelijk over wat u van de mensen in uw organisatie verwacht. Het benoemen van kernwaarden moet wel een hefboomeffect hebben. U kunt dit realiseren door uw kernwaarden te vertalen naar bedrijfsdoelstellingen die uw mensen zelf omzetten naar (verbeterings-) acties.

Kortom: zorg er vooral voor dat medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht  om de waarden waar te maken. Dit lukt pas goed als in de relatie met de leiding voldoende geloofwaardigheid en vertrouwen aanwezig zijn.

Verandert uw organisatiecultuur? Bepaal dan wat uw nieuwe strategische kernwaarden worden.

U kunt een overzicht van de kernwaarden en het werkdocument opvragen bij Respect 4Talent.