Accountability (team) Coaching

“Van interim accountability partner tot en met accountability (team) coach wordt uitgevoerd in samenwerking met Mediationbureau 2FM.”


Ingrijpende beslissingen die leiden tot organisatieveranderingen vragen om begeleiding en aandacht voor de psychologische transitie bij de leidinggevende, medewerker en het team.

De psychologische transitie verloopt in fasen en is dus te voorspellen en te managen. Een interim accountability partner als teamcoach draagt ertoe bij dat de verbinding tussen coach en coachees minder formeel is dan bij een externe coach.

Systemen, dus ook organisaties, hebben altijd dezelfde reactie op een verandering: zo snel mogelijk terug naar de oude situatie. De reactie van een organisatie op een verandering valt dus te zien als symptoom van een systeem onder druk.

Als terug naar de oude situatie niet meer mogelijk is of wanneer er een wijziging is van leidinggevende dan is begrip en verbinding krijgen de eerste fase in de transitie. Het behoeft een andere kijk door de spreekwoordelijke bril. Die bril helpt je te begrijpen wat er doodnormaal is in elke verandering én biedt je praktische tools om invloed uit te oefenen op de voortgang en houdt je blik op de toekomst.

“Een team/conflict coach begeleidt de coachees in het bereiken van een oplossingsgerichte accountability, derhalve in eerste instantie het doorbreken van een negatief of beklemmend patroon, dat door henzelf, een leidinggevende als heerser of het systeem waar ze deel van uit maken in stand wordt gehouden.

In een organisatie waar tegenstrijdige belangen en emoties constructief worden benaderd, waar men elkaar aanspreekt, blijken verschillen juist bij te dragen aan een krachtige samenwerking en duurzame ontwikkeling.

Het doel is om de coachees inzicht te laten verkrijgen in het eigen handelen en denken, belemmerende overtuigingen en patronen en deze te doorbreken. Waardoor er ruimte ontstaat voor anders denken en nieuw gedrag.

Bij de juiste inspanning kunnen coachees zelfsturing en leiderschap (verder) ontwikkelen, hebben ze inzicht in hun eigen valkuilen en talenten en hebben ze de vaardigheden en technieken om constructief te zijn in een groepsdynamiek, waardoor samenwerkingen worden geoptimaliseerd.